Τρίτη, 12 Μαΐου 2009

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Συναντηθήκαμε στη Σύρο, στις 8,9,10 Μαΐου. Κάποιοι από το 7ο ΠΑΚΕ έδωσαν εκεί το παρόν. Όσοι δεν ήρθαν, έχασαν...