Τρίτη, 22 Ιουλίου 2008

Οι ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία

http://users.sch.gr/gbasm
Ιστότοπος στήριξης της επιμόρφωσης Β' επιπέδου(Δημιουργία-Συντήρηση Μπασματζίδης Γιώργος)

Δεν υπάρχουν σχόλια: